Regulamin strony
Przed potwierdzeniem przeczytania regulaminu i założenia konta w serwisie należy przeczytać i zaakceptować poniższy regulamin. Założenie konta oznacza, że użytkownik:


Zna treść regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.


Zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z prawem.

Regulamin serwisu i polityka serwisu w zakresie ochrony praw autorskich:

Definicje:


Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu, która jest pełnoletnia lub w przypadku osób nieletnich posiada zgodę prawnych opiekunów.


Serwis - strona nasze-lasie.pl umożliwiająca użytkownikom umieszczanie i ocenianie materiałów graficznych, tekstowych oraz video.


Konto - konto założone przez użytkownika w procesie rejestracji, przy użyciu którego użytkownik może korzystać z serwisu.


Rejestracja - proces utworzenia konta użytkownika poprzez podanie wymaganych danych.

Regulamin serwisu:


Użytkownik na serwisie ma możliwość umieszczania materiałów graficznych, tekstowych i video, oceniania tych materiałów, komentowania ich i udostępniania w innych serwisach internetowych.


Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i wszystkich jego postanowień.


Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań działających mogących utrudnić korzystanie z serwisu przez inne osoby i działań mających na celu destabilizację działania serwisu.


Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego konta, w szczególności za wykorzystanie go do umieszczania w serwisie treści będących w sprzeczności z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym regulaminem.

Wymagania techniczne dotyczące korzystania z serwisu - połączanie z siecią internet, przeglądarka umożliwiająca wyświetlanie serwisu, konto poczty e-mail(w przypadku rejestracji użytkownika).

Użytkownik w serwisie może zamieszczać jedynie materiały do których posiada prawa autorskie lub upoważnienie do dysponowania danymi prawami autorskimi w imieniu autora. Użytkownik zamieszczając materiały w serwisie oświadcza iż posiada do nich prawa autorskie i materiały te są wolne od wad prawnych oraz nie naruszają żadnych praw osób trzecich ani innych podmiotów. W razie ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszeń tych praw, użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność.


Użytkownik zamieszczając materiał w serwisie udziela serwisowi licencji na prezentowanie tych materiałów w serwisie.


Serwis nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z serwisu spowodowaną wprowadzaniem zmian w serwisie, wyłączeniem serwisu lub szkodliwą działalnością osób trzecich oraz siłą wyższą.


Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały umieszczane przez użytkownika. Treści i materiały umieszczane przez użytkownika nie są poglądami i opiniami serwisu.


Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zamieszczane materiały, w tym umieszczania znaku rozpoznawczego serwisu na nich.


Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania materiałów i treści zamieszczonych przez użytkowników w przypadku gdy te treści łamią prawo lub są niezgodne z tym regulaminem.


Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zablokowania dostępu do serwisu w przypadku łamania prawa lub tego regulaminu przez użytkownika lub w przypadku działania na szkodę serwisu przez użytkownika.


Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkownika i podmiotów trzecich ani za wykorzystanie przez nich danych użytkowników niezgodnie z celem działania serwisu.


Serwis nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych użytkowników, osoby trzecie lub podmioty trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych użytkowników osób trzecich lub podmiotów trzecich. Odpowiedzialność za zamieszczone materiały ponosi wyłącznie użytkownik, który zamieścił sporne materiały.


Użytkownik ma prawo do wglądu i usunięcia podanych przez siebie danych i materiałów poprzez odpowiednie funkcje w serwisie.


Serwis używa plików cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, szczególnie do procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym np. do zapamiętania danych niezbędnych do logowania użytkownika, dopasowania serwisu do potrzeb użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.


W serwisie mogą być wyświetlane reklamy usług i serwisów trzecich. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za podjęte przez użytkownika akcje w wyniku tych reklam.

W Serwisie zabrania się:


Zabrania się postępowania niezgodnie z regulaminem, prawem Polskim i Europejskim i wszelkimi innymi prawami obowiązującymi w miejscu przebywania użytkownika.


Zabrania się szczególnie umieszczania treści do których użytkownik nie posiada praw autorskich.


Zabrania się umieszczania wizerunku osób trzecich bez ich zgody.


Zabrania się umieszczania materiałów zawierających reklamy innych serwisów. Użytkownik może umieścić na zamieszczanym materiale znaki i informacje o autorze i pochodzeniu materiału.

W przypadku gdy któryś z zamieszczonych materiałów przez użytkownika łamie prawa autorskie innego użytkownika, użytkownik ten powinien skontaktować się z serwisem pod adresem e-mail kontakt (at) nasze-lasie.pl (zamień (at) na znak @) i dostarczyć wszelkich dowodów na łamanie jego praw autorskich.


In case of copyright infringement contact us at: kontakt (at) nasze-lasie.pl (instead of (at) insert @) and provide any necessary evidences.

W przypadku gdy użytkownik trafi na materiały niezgodne z prawem winien jest powiadomić o tym administracje serwisu poprzez użycie opcji "raportuj" przy danym materiale bądź przez e-mail kontakt (at) nasze-lasie.pl (zamień (at) na znak @).

Wszelką odpowiedzialność za zamieszczone materiały ponosi użytkownik.


Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.1.2012 r.


Serwis ma prawo do zmiany regulaminu.


Kochaszprzegrywasz.pl!
Obecnie mamy 20 użytkowników online. Z czego 0 zalogowanych i 20 gości.
Dodanych dziś: 0, wczoraj: 0, wszystkich: 12653
Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za materiały dodawane przez użytkowników, którzy podczas rejestracji zaakceptowali regulamin serwisu. Jeśli uważasz, że materiał znajdujący się w naszym serwisie łamie prawo, bądź narusza zasady, możesz zgłosić ten fakt do administracji serwisu.